Zakończenie projektu

Dnia 14 czerwca 2018 roku w auli ZSTiO odbyło się oficjalne zakończenie projektu. Od rana przewijały się przez to miejsce klasy naszej szkoły. Na prezentacje przyszło 10 klas. Prezentowaliśmy program i projekt, pokazaliśmy prezentacje, zdjęcia i filmy dokumentujące nasze mobilności. Uczestnicy mobilności odpowiadali na wszelkie pytania od kolejnych wytypowanych do odbycia staży w ramach następnych projektów . Na godzinę 12.00 zaplanowano podsumowanie projektu. Zaproszeni zostali zarówno nauczyciele jak i przedstawiciele miasta. Po prezentacji podsumowującej nasz staż, dyrekcja szkoły rozdała uczestnikom wszystkie certyfikaty i zaświadczenia jakie udało im się uzyskać podczas praktyk, były to: Europass Mobilność w języku polskim i angielskim, certyfikaty ukończenia stażu wydane przez zakłady pracy w których pracowali uczestnicy, certyfikaty ukończenia wydane przez organizację pośredniczącą, zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej wydanej przez ZSTIO, certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów językowych. Na koniec wszyscy uczestnicy zrobili sobie sesję zdjęciową.

Galeria

« 1 z 3 »